Cofarming_logo 02_tekst en beeld groot

 

 

 

Cofarming helpt mensen om samen professionele landbouw te bedrijven in of nabij de stad.

Ik wil lekkere gezond makende groente oogsten, hoe organiseer ik dat?

Hoe voorkom ik het zware werk, zodat ik me kan richten op de leuke dingen?

Hoe organiseer ik de gewenste oogst hoeveelheid verdeeld over het jaar, om overproductie te voorkomen?

Hoe organiseer ik de juiste meststof in de juiste hoeveelheid voor de juiste teelt?

Ik wil één middag per week in de tuin werken hoe organiseer ik dit?

We zijn met een groep consumenten, hoe voorkom ik te veel producten tijdens vakantieperiode in juli/augustus?

Met Cofarming realiseert u professionele groenteteelt in uw tuin!

De aanpak is gericht op oogst, arbeidsverlichting & maximaal tuinplezier met perma- beddenteelt* in combinatie met een moderne gemechaniseerde** aanpak voor de wat grotere moestuinen (van 500 vierkante meter tot 5 hectare). Voor u is het dus niet noodzakelijk te investeren in specifieke machines en u kunt gebruik maken van mijn kennis en jaren lange ervaring met kleinschalige groente teelt.

Samen met u organiseren we de biologische teelt van uw groente zo dat de planten gezond kunnen groeien zonder chemische ingrepen. Ook organiseren we het zo, dat de oogst hoeveelheid goed aansluit op uw wens in die week én dat de fysieke belasting voor u beperkt blijft tot het minimaal noodzakelijke. We kunnen de teelten aanpassen aan uw beschikbare tijd. Hiervoor benutten we efficiënte machines, mijn kennis en jarenlange professionele teeltervaring van meer dan 70 verschillende teelten en rassen van groente en kruiden. We kunnen uw bodem behandelen om pesticiden en/of zware metalen te neutraliseren.

Nieuws

De Magie van Moestuintjes, Cofarming in magazine Ekoland

Stefan Muijtjens vertelt in het magazine Ekoland over zijn voornemen om met Cofarming een Moestuinservice aan te bieden voor grotere moestuinen. Zodat mensen zelf geen hoge kosten hoeven te maken voor de aanschaf van machines. Om ervoor te zorgen dat de initiatieven...

Uitnodiging THEMAbijeenkomst gezamenlijk tuinieren Acconavm Maastricht

Cofarming organiseert samen met Accon Avm adviseurs en accountants een themabijeenkomst over gezamenlijk tuinieren op dinsdag 24 februari, van 19.30 tot 21.30 uur in Maastricht. Stefan Muijtjens van Cofarming zal u informeren over gezamenlijk tuinieren en de kansen en...

Artikel in De Limburger “Word een Lekker en Leuk Mens”

“Lekker eten, waar je ook nog eens een lekker en leuker mens van wordt. Gewoon zelf te oogsten, dicht bij huis. Dat kan binnenkort aan de rand van Maastricht tussen Heer en Keer.” Aldus het artikel in Dagblad De Limburger van 2 februari 2015. Stefan Muijtjens helpt...

Wat kan Cofarming voor onze tuin betekenen?

Werkzaamheden: teeltplanning, plantgoed & zaaizaad aankoop en uitvoeren van: bemesten, bodembewerken, gemechaniseerd planten & zaaien én 80% van de onkruidbestrijding, kortom de teelt tot aan de oogst. Hand wieden in de gewas rij (20% van de onkruidbestrijding), eventuele gewasverzorging (bijv. aanbinden en dieven), én natuurlijk het oogsten is dan wat over blijft voor u als tuinder.

Door deze aanpak komt u niet in tijdnood en kunt u voldoende aandacht schenken aan bijzondere teelten, oogst verdeling én uw doelgroep: (klein)kinderen, gasten, leden, klanten.

Werkgebied is Belgisch en Nederlands Zuid-Limburg binnen de cirkel van Genk, Hasselt, Tongeren, Dalhem, Voeren, Vaals, Heerlen en Sittard. Werking vanuit Maastricht/Riemst.

Stadslandbouw

Een landbouwvorm die zich in de directe invloedssfeer van een stad bevindt. Een landbouwvorm die zich met specifieke producten of diensten richt op de stad. Het is een complexe vorm van landbouw die werkt met onconventionele verdienmodellen.

Puttend uit eigen ondernemers ervaringen met zowel extensieve als intensieve vormen van stadslandbouw geeft Stefan Muijtjens concreet advies gericht op de praktijk van uw project. Het advies reikt van conceptontwikkeling tot realisatie van stadslandbouwprojecten.

Cofarming is een initiatief van Landbouwadviseur Stefan Muijtjens

Stefan Muijtjens is als landbouwadviseur actief in verschillende aandachtsgebieden van de landbouw: economie van het bedrijf, ploegloze bodembewerking, stadslandbouw en lage input landbouw. Hij adviseert en ondersteunt gericht op de praktijk van open teelten met name akkerbouw en groenten zowel conventioneel als biologisch. Stefan heeft ruim 20-jaar ervaring en een toekomst gerichte visie.

Samen met u ga ik voor een gezonde groente-oogst als resultaat van een duurzame professionele co-creatie.

Meer informatie: Website van Landbouwadviseur

Stefan Muijtjens is al meer dan 15 jaar biologisch gecertificeerd(SKAL)

Moestuinservice Zuid-Limburg

Met Moestuin service Zuid-Limburg gaat Stefan Muijtjens voor een gezonde groente-oogst, als resultaat van een duurzame professionele co-creatie. Dit is gericht op arbeidsverlichting & maximaal tuinplezier met een gemechaniseerde aanpak van de wat grotere moestuinen(>500 m2) met perma-beddenteelt. Concreet bestaat de service o.a. uit teeltplanning, plantgoed & zaaizaad aankoop, bemesting, bodembewerking, planten & zaaien én 80% van de onkruidbestrijding.

 

stengelui-v2

Cofarms

Momenteel zijn de volgende Cofarms actief:

LOCOtuinen, De Drie Poorten, Tuin van sint Pieter, Aardevol cbva

Cofarmers

Binnen de Cofarms zijn Cofarmers samen actief om te werken naar een duurzaam oogstresultaat. Cofarmers:

Bert Vandergeynst, Freek Mennen, Mark Daemen, Raymond Niesten, Gerard Meufels, Stefan Muijtjens

Meer weten over Cofarming?

Neem contact op met Stefan Muijtjens